Pihak Pengurusan

Dato’ Amirul Rahman
Pengerusi Eksekutif

Jamal A Karim
Ketua Pegawai Eksekutif

Datin Sharifah Sheena
Pengarah Korporat

Amar Rasyidy
Pengarah Pembangunan Perniagaan

Sharifah Aneeza
Penjualan & Pemasaran

Zulkifli Nasir
Akaun & Kewangan

Azimah Ahmad
Sumber Manusia & Admin

Amni Ashrof
Perolehan

Hanis Ramlan
Inovasi Strategik, Penyelidikan & Pembangunan

Faiz Hauza
Penjenamaan & Kandungan Kreatif

Melayu